OPEN WATER DIVER

Open Water Diver är den kompletta nybörjarkursen. En certifiering gör att du kan:

  • Dyka självständigt med andra som har Open Water Diver eller högre utbildning.
  • Fylla luft, köpa dykutrustning.
  • Planera, genomföra och logga egna dyk.
  • Fortsätta din utbildning med Advanced Open Water Diver eller med mer specialiserade kurser.

I kursen ingår: Lån av utrustning exkl. mask, snorkel och fenor, Certifikatkostnad, Medlem i Octopus Dive Club.
Införskaffas innan kurs: Mask, snorkel och fenor (finns även för uthyrning) och SMB (markeringsboj) och kurslitteratur.

Kurspris: 4 900:-

Kursstart i Kalmar: 7 feb. – 7 mars – 4 april – 2 maj – 13 juni – 4 juli – 1 aug. – 5 sep. – 3 okt. – 7 nov. – 5 dec.

Kursstart i Borgholm: 11 juli – 25 juli

Förkrav: Fyllt 12 år, Simkunnig och Allmänt frisk.

Presentkort Open Water Diver

Presentkort till beloppet av en nybörjarkurs i sportdykning. Gäller i 1 år.

Totalsumma:
    Till kassan