Skriner

Skriner är en dansk skonert som var på resa från Troense till Oskarshamn när hon den 27 oktober 1880 mötte en svår nordostlig storm. I sina försök att finna lä grundstötte hon vid Blå Jungfrun, sprang läck och förliste. Hon gick med enbart barlast. Vraket är helt intakt där hon ligger med måttlig slagsida. Inte minst bogen är som hämtad ur en Kalle Anka-tidning.

Båttyp                                 Skonert 

Längd                                 30 meter 

Bredd                                 6,4 meter 

Förlist                                 27:e oktober 1880 

Maxdjup                             28 meter