Hertha

Hertha är ett vrak som ligger strax sydost om Kalmar, vraket är efter den finska motorseglaren Hertha som år 1941 blev påseglat av den tyska ångaren Elin av Bremen då hon låg till ankars. Lasten bestod av slipsten. Tyvärr saknas de fyra masterna och riggen idag. Det skrovhela trävraket ligger på styrbords sida på 15 meters djup.

Båttyp: Motorseglare 

Längd: 45 meter 

Bredd: 9 meter 

Förlist: 6 oktober 1941 

Maxdjup: 15 meter 

Minsta dykdjup: 9 meter