Elefanten

Elefanten var Östersjöns största skepp på 1500-talet, det tog nästan 5 år att bygga och blev färdig år 1559. År 1564, efter ett slag med danskarna och Lübeckarna vid Öland, gick den svenska flottans flaggskepp på grund efter att styrmannen gjorde ett misstag. Efter en provisorisk lagning av läckan bestämde sig amiralen Klas Horn att det behövdes en mer omfattande reparation och styrde mot kronvarvet som låg nära Kalmar.

Förberedelsen började redan under inseglingen genom att besättningen tog bort den provisoriska lagningen. Vattnet började genast forsa in genom hålet och det resulterade att Elefanten sjönk på ca 6 meters djup. Man försökte bärga den på det grunda djupet, men alla försök misslyckades. Istället för att hon skulle falla i danska händer om man förlorade kriget vräkte man stenar över skeppet.

Elefanten glömdes bort i några hundra år och återupptäcktes i början av 1930-talet av dykare. Bäst bevarad var akterdelen som man bestämde sig för att bärga och renovera. Kravellens akterdel finns utställd på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Båttyp: Kravell 

Längd: ca 50 meter 

Förlist: 1964 

Maxdjup: 5 meter 

Minsta dykdjup: 2 meter