Dansken

Dansken är rester av ett danskt örlogsfartyg som sjönk 1679. Maxdjup 5 meter.