Blå jungfrun

Blå Jungfrun är en ö som reser sig som en granitkupol i Kalmarsund, 86 meter över havet och 130 meter över havsbotten. Kala klippor och hällar av röd granit dominerar denna vackra nationalpark. Men även under ytan bjuder sundets pärla på en mängd sevärdheter. På nordsidan ligger enorma klippblock som rasat ner och bildar små spännande håligheter och grottor. Här sluttar det ganska brant ner till 40 meters djup. Längs öns sydsida finns en stor sandbank som sluttar till ca 25 meters djup. I sanden gömmer sig stora stim med plattfiskar. Dykning kring Blå Jungfrun ger möjlighet till väldigt finna naturdyk och oftast är sikten mycket bra p.g.a. klipporna och den grova sandbotten.