Vrakkyrkogården

Vrakkyrkogården består av ett 20-tal skepp från år 1550-1650 som sänktes vid slutet av 1600-talet för att bilda en spärr utanför staden Karlskrona. Tiden har satt sina spår på vraken och har gjort att det kan vara svårt att särskilja vraken ifrån varandra, men vid en närmare titt kan man få en bra bild över hur stora flera av vraken en gång varit. En del av spanten från skeppet ”Vasa”, ett linjeskepp från slutet 1500-tal som gjorde en resa till Kina, syns rätt klart redan på 5 meters djup på nordöstra delen av vrakplatsen. Vrakkyrkogården är en väldigt trevlig dykplats om man är intresserad av gamla trävrak. Botten består av sand och sten.