Neptuni åkrar

Neptuni åkrar ligger nästan längst upp på norra Öland, det är en av de bästa platserna för ett landbaserat dyk i Kalmarsund. Går man ner på ”rätt” ställe leder en smal korridor oss ner till en platå med lodräta klippväggar mot landsida. Därefter väntar stora klippblock och ett vrak som är utspritt över den fina sten- och sandbotten. Huvuddelen av det lilla vraket ligger på 15 meters djup. Sikten är oftast bra p.g.a. de gynnsamma bottenförhållandena och det brukar vara gott om plattfisk och simpor här.