Dykresa – E19/Ubåtsmassakern

LiveAboard OCTAVIA och dykning E19/Ubåtsmassakern till hösten!
Vraken vilar upprätt på hård lerbotten. Ibland kan man se vraken i sin helhet.


Namn                             Längd   Min djup   Max djup
Gutrune                           97 m     27 m        40 m
Walter Leonardt               75 m    33 m         40 m
Director Reppenhagen    80 m    30 m         40 m
Nicomedia                     117 m     24 m         36 m


För dig som har Advanced Open Water Diver eller motsvarande utbildning.
Håll utkik på vår hemsida, under utfärder!